Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Jakob Större

Bygglovsritning över fastigheten Jakob Större 101 och 102, i Jakob församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Jakob Större 15. Huset låg på Västra Trädgårdsgatan.

Beställare var bron Cedercreutz. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Jakob] [Jakob Större], [101&102=15] [Västra Trädgårdsgatan] Cedercreutz, Högdwälborne Herr Baron Carlberg, J E [Plan];[Fasad];Flyglar

Uppdaterad