Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Buss på linje 839 på landsväg i Haninge

Uppdaterad