Ritning

Ritning över hus i kvarteret Sturen Mindre

Bygglovsritning för fastigheten Sturen mindre 48 på Södermalm. Platsen motsvaras idag av fastigheten Sturen mindre 1. Huset låg på Tullportsgatan.

Beställare var bryggaren Anders Carlberg. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Södermalm Stora Dett Mindre, [48=1?], [=Sturen Mindre?] Tulportsgatan Lindberg, Bryggaren Anders Carlberg, J E [Plan];[Fasad]