Ritning

Ritning över hus i kvarteret Vattumannen

Bygglovsritning för fastigheten Vattumannen 154 på Södermalm. Idag motsvaras platsen av fastigheten Vattumannen 5.

Beställare var åldermannen Jonas Österman. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Södermalm Wattumannen, 154[=5] Österman, Fiskkiopar Åldermannen Jonas [Plan];[Fasad]