Ritning
Arkitekt: Brun, Johan Jörgen. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Vattumannen

Bygglovsritning över fastigheten Vattumannen 152, i Maria församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Vattumannen 3. Huset låg på Sankt Paulsgatan.

Beställare var garvare Casper Widman. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Maria] Vattumannen, 152[=3] Sante Pålsgatan Widman, Garware Casper Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad