Ritning
Arkitekt: Weigelt, Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Cepheus

Bygglovsritning över fastigheten Cepheus 117, i Nikolai församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Cepheus 10. Huset låg på Kindstugatan.

Beställare var skräddarmästaren Johan Swarts. Ritningen är en plan- och fasadritning, för tillbyggnads av gårdshuset.

Registeruppgift:

[Nikolai] [Cepheus], 117[=10] Kingstugatan, [=Kindstugatan] Swarts, Mester Johan, [Skräddare] [Flygelbyggnad];[Tillbyggnad];[Plan];[Fasad];[Gårdshus]

Uppdaterad