Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Katthuvudet

Bygglovsritning för fastigheten Katthuvudet 68, i Maria församling, Södermalm. Platsen motsvaras idag av fastigheten Kattfoten större 8. Huset låg på Bastugatan 32.

Beställare var skepparen Jacob Blom. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Södermalm;[Maria] Katthufwfud, 68, [=Kattfoten Större], 68[=8] [Bastugatan, 32] Blom, Skiepparen Jacob, Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad