Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Trollhättan

Bygglovsritning för fastigheten Trollhättan 70, i Jakobs församling. Platsen motsvaras idag av fastigheten Trollhättan 10. Huset låg på Norra Smedjegatan.

Beställare var gälbgjutaren Reijf. Ritningen är en fasadritning.

[Jakob] [Trollhättan?], [70=10?] [Norra Smedjegatan?];[Regeringsgatan?] Reijf, Jelgiutaren, [= Gälbgjutaren] [Fasad]

Uppdaterad