Litteraturtips
Författare: Stahre, Ulf (f. 1943). Stockholms stadsbibliotek

Den gröna staden : stadsomvandling och stadsmiljörörelse i det nutida Stockholm / Ulf Stahre

Under 1990-talet blev ett antal exploateringsprojekt i Stockholm väldigt omstridda. Här berättas om konflikterna kring tre projekt: Dennispaketets förslag till nya biltrafikleder, anläggandet av ett tredje järnvägsspår vid Riddarholmen samt exploateringsprojektet kring Brunnsviken. Miljörörelsernas protester mot dessa projekt fick inverkan på de politiska besluten, menar författaren och etnologen Ulf Stahre, som i denna bok även diskuterar stadsmiljörörelserna som sociala rörelser och deras relation till den parlamentariska demokratin.

Några, sinsemellan väldigt olika, enskilda organisationer skildras mer utförligt: nätverket Ur led är tiden, Alternativ stad, Socialekologisk aktion samt Haga-Brunnsvikens vänner. 341 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad