Ritning
Arkitekt: Öhrn, Carl. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Kvarnen

Norrmalm;[Jakob] Qvasten, 74, [=Pumpstocken?], 74[=5?] Packartorgsgatan, [=Biblioteksgatan] Bong, Handelsmannen Lorenz Lusthus;Tegeltak;[Plan];[Fasad];[Ombyggnad]

Uppdaterad