Foto

Uppståndelse utanför Biblioteksgatan 26, Biograf Anglais, där Tommy Steele uppträder