Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Fasad]

Så här anger du källa för en ritning

Har du frågor om ritningen?

Rättigheter