Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Fasad]