Foto

Biblioteksgatan 26, Biograf Anglais. Uppståndelse när Tommy Steele lämnar/anländer till konserten i bil