Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bergamotträdet

Kongholmen [Bergamotträdet?], [77=2?] Schultz, Fabriqueren J C Carlberg, J E Langenbergs Gård; Fabrique Huus;[Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad