Ritning

Ritning över hus i kvarteret Cybele

[Nikolai] [Cybele], 69[=3] Westerlånggatan Seidel, Sadellmakaren Mäster Carlberg, J E Taklag;

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Innerdörr från Västerlånggatan 42

Innerdörr från Västerlånggatan 42