Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Ladugårdslandet Ladugårds Land Widh Fattighus;[Plan];[Fasad]

Uppdaterad