Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Ladugårdslandet Ladugårds Land Widh Fattighus;[Plan];[Fasad]