Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Uggleskansen

Norrmalm;[Klara] Ugleskans, [44=2?] Bersgränden, [=Clara Bergs Gränd, =Klarabergsgatan] Lumberg, Garfwaren Eric Carlberg, J E; [Plan];[Fasad]; [Nybyggnad?]

Uppdaterad