Ritning

Ritning över mur i kvarteret Tegelviken Större

[Katarina] [Tegelviken Större?] Gråstens Stenmuhren; Stads Hwarfwet Wijd Dannwijken;