Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Havssvalget

Ladugårdslandet [Hafssvalget?], 6[=8] Östra Åttulerry Gattan, [=Artillerigatan] Siöström, Klensmeden Mäster Carlberg, J E [Plan];[Fasad]

Uppdaterad