Foto
Fotograf: Löwendal, G.. Stockholms stadsmuseum

Kungsholms kyrkoplan

Kungsholms kyrkoplan, norrut från Bergsgatan

Uppdaterad