Foto
Fotograf: Löwendal, G.. Stadsmuseet i Stockholm

Kungsholms kyrkoplan

Kungsholms kyrkoplan, norrut från Bergsgatan

Uppdaterad