Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Målaren

Norre Malm Målaren, 36, [=Sjökalven], [36=1] Badstugugatan, [=Sveavägen] Bergklift, Hökare Enkan Mad Anna ;Carlberg, J E [Plan];[Fasad]; [Nybyggnad?]

Uppdaterad