Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Buss på linje 42 i trafikvimmel

Uppdaterad