Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Maria] St: Maria Magdalena Församling;Tillöka Capellans Och Schola Huset;[Plan];[Tillbyggnad]