Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Vagnshus?];[Plan];[Fasad]