Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Vagnshus?];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad