Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Paris

[Maria] [Paris] Sangt Pauls Gattat Rumpf, Högwählborne Herr Emvoyen Carlberg, J E [Vagnslider?];[Plan];[Fasad]

Uppdaterad