Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bergsgruvan

[Maria] Bärgsgrufwan, 78[=3] [Plan];[Fasad]

Uppdaterad