Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Västergötland

Södermalm;[Maria] [Västergötland?], [41,41=1?] Giöthgatan;S. Paulsgatan Hoving, Tobacksspinnaren Stall;Wangslider;[Plan];[Fasad];[Nybyggnad];[Ombyggnad];Mur;Brädplanck

Uppdaterad