Text
Författare: Stadsfullmäktige. Stockholms stadsarkiv

Brännkyrka sockens införlivning med Stockholms stad

Den här texten handlar om införlivandet av Brännkyrka socken till Stockholm i början av 1900-talet. Materialet består av kommunala handlingar. Här kan man följa hur stadsstyrelsen förberedde och diskuterade frågan.

Behovet av att utvidga Stockholm var akut. Befolkningen växte och det var brist på bostäder. Konsekvenserna av ett eventuellt samgående utreds ändå noggrannt. Fördelar och nackdelar. Handlingarna innehåller också en hel del statistik, till hjälp för bedömningen. Bland annat kan man läsa att Brännkyrka hade en befolkning på 12 479 personer år 1906. Majoriteten (ca 7000) av dessa bodde i Liljeholmen.

Kommunpolitikerna diskuterar också möjligheten att inkorporera Sundbyberg, Nacka och Lidingö med Stockholm. Det blev ju ingenting av det, som vi vet idag. Men i Brännkyrka var en majoritet av befolkningen för att gå ihop med Stockholm. Den 1 januari 1913 blev Brännkyrka därmed en del av Stockholms stad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad