Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Havssvalget

Ladugårdslandet [Havssvalget?], [25-28=1?] Köpkie, Bagaren Hindrich [Plan];[Fasad]

Uppdaterad