Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Plan];[Fasad]