Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Drottninggatan

Norre Malm Drottning Gathan Nyman, Bryggaren Niels [Nybyggnad];Brand Muhr; Bod;[Plan];[Fasad]

Uppdaterad