Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Gödling, Åldermannen [Plan];[Fasad]