Karta

Gamla Stans tillväxt 1500-1980

Kartan visar landtillväxten i Gamla Stan, Riddarholmen, Helgeandsholmen, Norrmalm, Blasieholmen, Nybroviken samt området kring Slussen från 1500-talet till 1980. Tillväxten beror på landhöjning, utfyllnader och anläggandet av trafikleder runt Gamla Stan.

Utdrag ur I medeltidens Stockholm -S.36

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Stans tillväxt under medeltiden

Gamla Stans tillväxt under medeltiden

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum