Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Kejsaren

Södermalm [Kejsaren?], [159=1?] St: Catharina Gathan, [=Götgatan?] Ingman, Banco Casseur [Fasad];[Tillbyggnad]

Uppdaterad