Omslag Stormaktstidens Stockholm tar gestalt
Litteraturtips
Författare: Forsberg, Linnea (f. 1941). Stockholms stadsbibliotek

Stormaktstidens Stockholm tar gestalt : gaturegleringen i Stockholm 1625-1650 / Linnea Forsberg

Det här är en akademisk avhandling som detaljerat beskriver hur Stockholm utvecklades 1625-1650 vad gäller gator, tomter och byggnader.

Från baksidestexten: "Under några få decennier förvandlades Stockholm från en i stort sett medeltida borgstad till en modern huvudstad. Den gatureglering som genomfördes under åren 1625-1650 var en viktig del av denna omvanligt. Gaturegleringen ingick som ett led i planerna att få Stockholm till en blomstrande och representativ huvudstad för den expanderande svenska stormakten. Hur detta gick till och vilka konsekvenser det fick för staden och dess invånare beskriver Linnea Forsberg i sin bok.

Femton kvarter från olika delar av Norrmalm analyseras närmare och med hjälp av kvarterskartor visar författaren på ett åskådligt sätt vilka människor som bebodde tomterna före regleringen, vilka som kom att bebo de nyreglerade tomterna, hur dessa tomter disponerades samt de aktuella tomtpriserna."

260 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad