Foto

Grupporträtt från Kungsholmens elementarskola för flickor

Klass 2, klassföreståndare I.E. Frifeldt, 1915-1916.