Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Narcissus

[Nikolai] [Narcissus] Molitor, Apotecare Änkian Anna Brita [Fasad]

Uppdaterad