Ritning

Ritning över hus i kvarteret Narcissus

[Nikolai] [Narcissus] Molitor, Apotecare Änkian Anna Brita [Fasad]