Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Södermalm In De Betou, Handelsmannen Johann Carlberg, J E Hammarby Tull;[Nybyggnad];[Plan];[Fasad];[Korsvirkeshus];[Trähus?]

Uppdaterad