Ritning

Ritning över hus i kvarteret Paris

Söddermalm;[Maria] [Paris?], [100=1?] Sanct Paulsgatta Rumpf, Hollänske Envojen Hög Wälborne Carlberg, J E [Sektion];[Tillbyggnad]