Foto

Ringvägen 96, Eriksdalsbadet. Friluftsbad. Badet bestod av bassängerna från Eriksdals vattenverk som lades ned 1923.