Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Humlegårdsgatan

[Ladugårdslandet] Kongl. Humble Gårdz Gathan Radon, Bryggaren Hindrich Carlberg, J E Brygghus;[Plan];[Fasad]

Uppdaterad