Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Ruth, Bryggaren Anders [Fasad];Bränhuus