Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Uppvaktaren

[Klara?] [Uppvaktaren?] Ek, Bagaren Hr Petter [Plan];[Fasad]

Uppdaterad