Ritning
Arkitekt: Weigelt, Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Hornsgatan

[Södermalm] Hornsgatan Pilstedt, Hökaren N Carlberg [Plan];[Fasad]

Uppdaterad