Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bonden Mindre

Södra Malm;[Katarina] [Bonden Mindre?] Stadsträgårdsgathan Hanson, Bagaren Alexander Carlberg, J E [Plan];[Fasad];[Nybyggnad]

Uppdaterad