Foto

Skytte

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Drag ungdomen in i skyttet!"

"Drag ungdomen in i skyttet!"

Unga skyttar på Stockholms skjutbanor 1937

Unga skyttar på Stockholms skjutbanor 1937