Ritning

Ritning över hus vid Högbergsgatan

Södramalm Högbergzgatan Everling, Manufactoristen Carlberg [Plan];[Fasad]