Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Cepheus

Staden;[Nikolai] [Cepheus?], [125=6?] Kinstugatan Wyksten, Hökaren Erich Upsättia En Wåhning Til;[Plan];[Fasad];[Reparation];[Påbyggnad]

Uppdaterad