Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kvarteret Bergsklippan Större 25, Bergsgatan 14, från nordost.

Idag år 2013 är detta kvarteret Opalen.

I bakgrunden syn fastigheterna Vindruvan 4, Parmmätargatan 11,
samt Smaragden 5, Parmmätargatan 13.

Uppdaterad