Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Växthus vid Sandviksvägen i Hässelby Villastad

Av de ca 100 handelsträdgårdar som fanns i Hässelby Villastad mellan 1930- och 1950-talet fanns endast denna kvar i augusti 2001, belägen i hörnet Sandviksvägen-Riddersviksvägen. Rivet 2008-2009.

Uppdaterad